Sinds 1997 vervaardigt Vertaalbureau Stegeman BV vertalingen voor het notariaat in Nederland. De meeste vertalingen gaan van het Nederlands naar het Duits, Engels, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans. In incidentele gevallen wel eens een minder vaak voorkomende vertaling van het Nederlands naar het Bulgaars of Bahasa Indonenisch. Vertalingen in alle denkbare taalcombinaties zijn mogelijk. Onze vertalers zijn beëdigd,universitair geschoold en ingeschreven in het officiële register voor vertalers. (Rbtv)
Met enige regelmaat voeren we tolkopdrachten uit op basis van Artikel 42  van de wet op het notarisambt.

Familierecht:

 1. Akte van erfrecht
 2. Testament
 3. Verklaring zuivere aanvaarding
 4. Volmacht c.q. levenstestament
 5. Legalisatie
 6. Akte afgifte legaten
 7. Volmacht voor vertegenwoordiging nalatenschap
 8. Akte verklaring aanvaarding legaat
 9. Hypotheekakte houdende geldlening met volmacht
 10. Akte verklaring van executele en verklaring aanvaarding benoeming executeur
 11. Akte van levering
 12. Hypotheekakte houdende geldlening met volmacht.
 13. Koopovereenkomst
 14. Hypotheekovereenkomst

Ondernemingsrecht:

1. Afschrift levering aandelen

2. Oprichtingsakte BV

3. Documentatie bedrijfsopvolging en overname

Dit is slechts een voorbeeld van veel voorkomende vertaalwerkzaamheden. Alle documenten kunnen beëdigd worden en voorzien van een apostille.
Dit verzorgen wij via één van de dichtstbijzijnde rechtbanken.