Cookies

COOKIEBELEID

1. Het gebruik van cookies

www.harald.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

2. Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

– Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt.

– Geanonymiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:
* het aantal unieke bezoekers
* hoe vaak gebruikers de site bezoeken
* welke pagina’s gebruikers bekijken
* hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
* bij welke pagina bezoekers de site verlaten

– Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals:
* welke pagina’s je hebt bekeken
* hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleven
* bij welke pagina je de site hebt verlaten

– Eigen Tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

– Tracking cookies van anderen: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

– Social media related cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

– Site improvement cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om te kijken welke pagina het beste wordt bezocht.

4. Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via harald@harald.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

5. Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies ten alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via: www.youronlinechoices.eu

Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

* Firefox: support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
* Google Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl
* Internet Explorer: support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835
* Safari: support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.harald.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via harald@harald.nl. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

7. Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer onze we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met: harald@harald.nl

25 mei 2018

 

COOKIE STATEMENT

 1. The use of cookies

www.harald.nl uses cookies. A cookie is a simple small file that is sent with pages of this website and/or Flash applications and which is stored by your browser on the hard disk of your computer, mobile telephone or tablet. The information stored in it can be sent back to our servers when you next visit the website.

The use of cookies is very important for the proper operation of our website however cookies for which you see no immediate effect are also very important. Thanks to the (anonymous) input from visitors we are able to improve the use of the website and make it more user-friendly.

 1. Permission for using cookies

You permission is required before certain cookies can be used. We do this by means of a cookie banner.

 1. The types of cookies used and their purposes

We use the following types of cookies:

– Functional cookies: these allow us to make the website function better and make it more user-friendly for the visitor. For example: we save your login details or the products you have placed in your shopping basket.

– Anonymised analytical cookies: these ensure that an anonymous cookie is generated every time you visit the website. These cookies know whether or not you have visited the website previously. A cookie is only generated on your first visit and this existing cookie is then used when you next visit the website. This cookie is only used for statistical purposes and can therefore gather the following data:

 • the number of unique visitors
 • the frequency that users visit the website
 • the pages viewed by users
 • the length of time that users view a specific page
 • the page from which visitors exit the website

– Analytical cookies: these ensure a cookie is generated every time you visit a website. These cookies know whether or not you have visited the website previously. A cookie is only generated on your first visit and this existing cookie is then used when you next visit the website. This cookie is only used for statistical purposes and can therefore gather the following data for example:

 • the pages you have viewed
 • the length of time you stayed on a specific page
 • the page from which you exited the website

– Our Tracking cookies: these allow us to track whether, in addition to our website, you have also visited another/other relevant website(s) in our network. The profile that is thus created is not linked to your name, address, e-mail address and suchlike, but only serves to match advertisements to your profile so that they are the most relevant for you as possible. We ask your permission for these cookies. These cookies are not placed without your permission.

– Third-party Tracking cookies: these track which pages you visit on the Internet in order to be able to build up your profile. This profile is not linked to your name, address, e-mail address and suchlike as registered with us, but only serves to match advertisements to your profile so that they are the most relevant for you as possible. We ask your permission for these cookies. These cookies are not placed without your permission.

– Social media related cookies: these are used by social media such as Facebook and LinkedIn to track which articles and pages you share via their media sharing buttons. They can also contain tracking cookies that trace your Internet browsing behaviour.

– Site improvement cookies: these allow us to test various versions of a website page in order to see which page is visited the most.

 1. Your personal data rights

You have the right to inspect, rectify, limit and delete your personal data. In addition, you have the right to object to the processing of your personal data and the right to have your data transferred. You can exercise these rights by sending us an e-mail via harald@harald.nl. To prevent misuse we can ask you to provide adequate identification. If it concerns inspection of your personal data that is linked to a cookie we will ask you to send a copy of the relevant cookie when you contact us. You can find this in your browser settings.

 1. Blocking and deleting cookies

You can easily block and delete cookies any time via your Internet browser. You can also set your Internet browser in such a way that you will receive a message that a cookie is to be placed. You can also set it so no cookies can be placed. Details of this can be found in the help function of your browser. If you delete the cookies in your browser it may have an impact on the user-friendliness of this website.
Some tracking cookies are placed by third parties who display advertisements for you via our website for example. You can delete these cookies centrally via www.youronlinechoices.eu.

Please be aware that if you don’t want any cookies we will no longer be able to guarantee the proper operation of our website. It is possible that a number of website functions will be lost or even that you will no longer be able to visit the website at all. In addition, refusing to accept cookies does not mean that you will no longer see any advertisements. In this case the advertisements will no longer be matched to your interests and can therefore be repeated more often.

The way in which you change your settings depends on your browser. If necessary, consult the help function of your browser or click on one of the following icons in order to go directly to your browser’s operating instruction.

 1. New developments and unforeseen cookies

The text of our website can change at any moment due to continuing development. The same applies to our cookie statement. Therefore, please read this statement regularly in order to remain informed of any changes.

Blog articles may contain content that is hosted on other website and which is made available on www.harald.nl by use of specific codes (embedded content). An example of this is YouTube videos. These codes often make use of cookies however we have no control over what these third parties do with their cookies.

It is also possible that cookies that we are not always aware of are placed by third parties via our website. If you encounter unforeseen cookies on our website that you cannot find in our list then please let us know via harald@harald.nl. You can also contact the third party directly and ask about what cookies they place, the reason for that, the lifespan of the cookie and the way in which they have guaranteed your privacy.

 1. Final commentsWe have to amend these statements occasionally, for example when we update our website or when the rules concerning the use of cookies change. Please consult this page for the latest version.If you have any questions then please contact us via harald@harald.nl.

25 May 2018