Notariële vertalingen

Wij zijn een specialistisch vertaalbureau voor het notariaat en zorgen voor een hogere kwaliteit van de vertalingen, omdat de vertalers grondige kennis hebben van de terminologie en processen die kenmerkend zijn voor het notariaat. Dit leidt tot een foutloze en een snellere afhandeling van vertalingen. Bovendien kan ons specialistische vertaalbureau ook specifieke eisen van notariskantoren beter begrijpen en hierop inspelen, wat zorgt voor een professionelere dienstverlening.

Er zijn verschillende soorten akten in het familierecht die door ons worden vertaald, zoals:

 • Adoptieakte
 • Voogdijakte
 • Erkenningakte
 • Beëindiging van de ouderlijke macht
 • Verhuizing van een kind
 • Wijziging van de achternaam
 • Wijziging van de naam
 • Beëindiging van een geregistreerd partnerschap
 • Beëindiging van een samenlevingscontract
 • Huwelijksvoorwaarden
 • Samenlevingscontract
 • Scheidingsconvenant
 • Testament
 • Levenstestament
 • Schenkingsovereenkomst
 • Volmacht
 • Bewind-of curatele akte
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Verklaring van erfrecht

Houd er rekening mee dat de regels en vereisten voor deze akten variëren per land.

Dit is geen uitputtende lijst, er zijn nog meer akten in het familierecht.

Hierbij enkele voorbeelden van veel vertaalde documenten uit het ondernemingsrecht.

Er zijn veel verschillende akten in het ondernemingsrecht, die door vertaalbureau Stegeman b.v. worden vertaald.
Hier is een lijst met enkele van de meest voorkomende:

 • Statuten: Dit is het fundamentele document dat de oprichting en de organisatie van een bedrijf regelt. Hierin staat onder andere beschreven hoe het bedrijf wordt bestuurd en hoe besluiten worden genomen.
 • Akte van oprichting: Dit is het document waarin de oprichting van een bedrijf wordt vastgelegd. Hierin staan onder andere de naam van het bedrijf, het adres, de statuten en de oprichters.
 • Aandeelhoudersvergaderingen: Dit is een vergadering van de aandeelhouders van een bedrijf. Hierin worden besluiten genomen over belangrijke zaken zoals de benoeming van bestuurders, de goedkeuring van de jaarrekening en de uitgifte van nieuwe aandelen.
 • Bestuursvergaderingen: Dit is een vergadering van de bestuurders van een bedrijf. Hierin worden dagelijkse besluiten genomen en beleid vastgesteld.
 • Jaarrekening: Dit is een document waarin de financiële situatie van een bedrijf wordt weergegeven. Hierin staan onder andere de inkomsten, de kosten, de winst en het vermogen.
 • Fusie- en splitsingsakte : Dit is een akte die een fusie of splitsing van een bedrijf regelt. Hierin staan onder andere de voorwaarden voor de fusie of splitsing en de gevolgen ervan voor de aandeelhouders.
 • Overdrachtsakte: Dit is een akte waarin de overdracht van een bedrijf of onderdeel daarvan wordt vastgelegd. Hierin staan onder andere de voorwaarden voor de overdracht en de gevolgen ervan voor de aandeelhouders.

Dit is geen uitputtende lijst, er zijn nog meer akten in het ondernemingsrecht.